Επιτροπή Λοιμώξεων
Διαχειριστής Νοσοκομείου
Posted in Covid-19

Επιτροπή Λοιμώξεων

Λειτουργία Επιτροπής Λοιμώξεων, η οποία ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις, συνεδριάζει και κατευθύνει τις πολιτικές του Νοσοκομείου, από την πρώτη μέρα εμφάνισης του κορωνοϊού στον Παγκόσμιο χάρτη.