Γραφείο Προμηθειών
Posted in Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Γ.Ν ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Γ.Ν ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ πρόσκληση 36 2023 για προμήθεια θερμογραφικού χαρτιού Γ.Ν Πέλλας για ένα έτος