Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών φροντίζει για την διοικητική έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών, τη λογιστική παρακολούθηση της μερίδας των νοσηλευομένων και τη χρέωση δαπανών νοσηλείας. Τέλος έχει την ευθύνη της φύλαξης και διανομής των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.


Προϊστάμενος Τμήματος: Τζούρος Θεόδωρος, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Τηλ. επικοινωνίας: 2382350292 & e-mail: kinisis@gng.gov.gr