Το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών πρόληψης και διάγνωσης των πολιτών. Έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και να διενεργηθούν σε σας παρακλινικές εργαστηριακές εξετάσεις στα διάφορα εξειδικευμένα τμήματα του Νοσοκομείου.


Ιατρεία:

  • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
  • Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείου

Αναλυτικές Πληροφορίες για τα Ιατρεία δείτε εδώ.