Η αξιολόγηση της αποδοτικής λειτουργίας ενός νοσοκομείου στηρίζεται στην αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, στην  αύξηση της παραγωγικότητας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων. Παράλληλα, σήμερα αποτελεί κοινό τόπο ότι το πολυτιμότερο στοιχείο του ενεργητικού ενός οργανισμού είναι οι ανθρώπινοι πόροι που διαθέτει. Και τούτο γιατί ο άνθρωπος είναι ο φορέας της γνώσης, της δημιουργικότητας, της φαντασίας και της καινοτομίας. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθίσταται απαραίτητη η χρήση και η εφαρμογή κλινικών πρωτοκόλλων.

Τα κλινικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα  είναι ολοκληρωμένα δομημένα σχέδια που περιγράφουν βήμα – βήμα, με λεπτομέρεια, λιτότητα και ακρίβεια όλη τη διαδρομή που ακολουθεί ο Νοσηλευτής/Γιατρός σε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ανανεώνονται διαρκώς και τροποποιούνται ανάλογα με την τρέχουσα έγκυρη και αξιόπιστη επιστημονικά πληροφορία, που υπάρχει  δημοσιευμένη.

Για τον οργανισμό, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων είναι πολλαπλά. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι:

 • Προάγουν την ασφάλεια του ασθενούς.
 • Αναπτύσσεται θετική εργασιακή κουλτούρα που προβάλλει το όραμα, την αποστολή, τις αξίες του οργανισμού και ανυψώνεται το ηθικό των εργαζομένων.
 • Βελτιώνεται η ατομική, ομαδική και οργανωτική απόδοση σε ποιότητα, ποσότητα και συνολική παραγωγικότητα, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και την αύξηση του οφέλους.
 • Βελτιώνεται η εργασιακή ευελιξία, διευκολύνεται η όποια διαχείριση αλλαγών και δημιουργείται η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών από τους εργαζόμενους.
 • Δημιουργείται κουλτούρα ανθρώπινων σχέσεων, που βασίζεται στην αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση.
 • Διευκολύνεται η εκπαίδευση νέου προσωπικού και μειώνεται η πιθανότητα σφάλματος κατά την εφαρμογή της νοσηλευτικής πράξης.

Τα κλινικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα  αναπτύσσονται από τη νοσηλευτική υπηρεσία και επισφραγίζονται από το επιστημονικό και διοικητικό συμβούλιο, για να αξιοποιηθούν σε ένα οργανωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

   Στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας (Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών) έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται τα παρακάτω πρωτόκολλα:

 1. Μέτρηση αναπνοών
 2. Εκτίμηση σφίξεων
 3. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης ενηλίκων και παιδιών
 4. Χορήγηση οξυγόνου
 5. Μετάγγιση αιμάτων και παραγώγων
 6. Προεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα ενηλίκων
 7. Λήψη καλλιέργειας ούρων σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες
 8. Νοσηλευτική φροντίδα κατακλίσεων
 9. Νοσηλευτική φροντίδα ενδοτραχειακού σωλήνα
 10. Περιποίηση τραχειοστομίας
 11. Νοσηλευτική φροντίδα κεντρικού φλεβικού καθετήρα
 12. Τοποθέτηση και περιποίηση περιφερικού φλεβικού καθετήρα
 13. Μεταθανάτια φροντίδα
 14. Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων
 15. Πρόληψη πτώσεων στο νοσοκομείο
 16. Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού (ενήλικες- παιδιά)
 17. Προετοιμασία και χορήγηση ενδοφλέβιων φαρμάκων
 18. Μηχανική σώματος μετακίνησης ασθενών
 19. Λήψη θερμοκρασίας σε παιδιατρικούς ασθενείς
 20. Λήψη αρτηριακού αίματος
 21. Τα δέκα βήματα για επιτυχή μητρικό θηλασμό
 22. Διενέργεια χαμηλού εκκενωτικού υποκλυσμού
 23. Διενέργεια υψηλού εκκενωτικού υποκλυσμού