Το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στελεχώνεται από μια Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, η οποία υπάγεται στη Νοσηλευτική Υπηρεσία και συνεργάζεται άμεσα με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων είναι:

 • Η καθημερινή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για τον εντοπισμό ασθενών με πολυανθεκτικό μικροοργανισμό. (Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ).
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού για τον έλεγχο και την πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
 • Η καθημερινή επίσκεψη της Νοσηλεύτριας Ελέγχου Λοιμώξεων στις Οργανικές Μονάδες του Νοσοκομείου.
 • Η καταγραφή και αντιμετώπιση ατυχημάτων του προσωπικού, μετά από έκθεση σε βιολογικά υγρά ασθενών στο χώρο της εργασίας και η τήρηση σχετικού αρχείου.
 • Ο έλεγχος για την εμβολιαστική κάλυψη του προσωπικού για την Ηπατίτιδα Β.
 • Η συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
 • Η συμμετοχή στην διαχείριση αποβλήτων του Νοσοκομείου και εκπαίδευση του προσωπικού σε αντίστοιχα θέματα.
 • Η παρακολούθηση της υγιεινής των χεριών.
 • Η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για την απολύμανση του ιατρικού εξοπλισμού, την καθαριότητα και το χειρισμό ακάθαρτου/ μολυσμένου ιματισμού.
 • Η αποστολή δελτίων δήλωσης ασθενών με λοιμώδες μεταδοτικό νόσημα στο Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
 • Η κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για περιοδική διενέργεια απεντομόσεων.
 • Η εφαρμογή πολιτικής για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.
 • Ο έλεγχος του προσωπικού καθαριότητας.  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2382350590