Το Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στεγάζεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 2382350266.