Το Φυσικοθεραπευτήριο λειτουργεί τις ώρες 7:00 – 15:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλύπτει τους εσωτερικούς ασθενείς των κλινικών του νοσοκομείου από 9:30 – 13:30 και δέχεται εξωτερικούς ασθενείς όλων των ταμείων, με ηλεκτρονική συνταγογράφηση τις ώρες 7:30 – 9:30 και 13:30 – 15:00.

Επικοινωνία:

Το Τμήμα βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου

Τηλέφωνο: 2382350446