Το αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης βρίσκεται στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου. Έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας των εφαρμογών μέσα από ένα δίκτυο Η/Υ σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου (Διοικητική Υπηρεσία, Κλινικές, Ιατρεία και εργαστήρια) σε καθημερινή βάση. Συγκεκριμένα στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται:

  • η εύρυθμη λειτουργία των εφαρμογών λογισμικού,
  • η επίβλεψη ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου Η/Υ,
  • η τήρηση μητρώου χρηστών και των δικαιωμάτων πρόσβασής τους στο τοπικό δίκτυο και στο Διαδίκτυο,
  • η εγκατάσταση νέων υπολογιστικών συστημάτων και των αντίστοιχων λογισμικών τους,
  • η συντήρηση και αναβάθμιση των Η/Υ και των περιφερειακών συσκευών τους,
  • οι λειτουργίες φύλαξης των δεδομένων του νοσοκομείου και
  • η εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών.

Προϊσταμένη Τμήματος: Μπλατζούκα Αθηνά, ΤΕ Πληροφορικής

Τηλ. επικοινωνίας: 2382 350 565 & e-mail: mixanografisi@gng.gov.gr