Στο Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής ανήκουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων ασθενών και προσωπικού με ελεύθερη ή ειδική διαιτητική αγωγή και με την πληροφόρηση κι εκπαίδευση των νοσηλευομένων ασθενών, καθώς και των ασθενών τακτικών εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

Στο Τμήμα εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι και τη διάθεσή τους.