Τηλεφωνικό Κέντρο: 2382 350 200 & 2382 350 300

Fax: 2382 350 618

E-mail: info@gng.gov.gr

Ραντεβού Εξωτ. Ιατρείων Πρωί & Απόγευμα: 2382 350 555 & 2382 350 556

Για να καλέσετε ένα Τμήμα ή Κλινική του Νοσοκομείου καλέστε 2382 350 προσθέτοντας το αντίστοιχο 3ψήφιο αριθμό από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο του Νοσοκομείου που ακολουθεί.