Γενικά

Το Τμήμα βρίσκεται στον 2ο όροφο και διαθέτει ανεπτυγμένες 30 κλίνες.


Ιατρικό Προσωπικό

Ιατροί ΕΣΥ

Διευθυντής του Τμήματος: Κουτσός Γεώργιος,  Παιδίατρος, Συντονιστής Δ/ντής

Ρεκλείτη Αλεξάνδρα: Παιδίατρος, Διευθύντρια

Ραμίνα Γκάβα Κλαούντια: Παιδίατρος, Διευθύντρια

Μιχοπούλου Μαρία: Παιδίατρος, Επιμελήτρια Β΄

Σωτηράκογλου Μαρία: Παιδίατρος, Επιμελήτρια Β’

Επιπλέον, στο τμήμα προβλέπονται 5 θέσεις ειδικευομένων και ο παρεχόμενος χρόνος ειδίκευσης είναι 2 έτη.

Η κλινική καλύπτει την Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου μας όπου παρίσταται Παιδίατρος στις Καισαρικές Τομές όπως και σε επείγουσες καταστάσεις σε φυσιολογικούς τοκετούς και αντιμετωπίζει ήπιες περιπτώσεις αναπνευστικής δυσχέρειας με μικρής διάρκειας νοσηλεία σε θερμοκοιτίδα.

Παράλληλα, ο Παιδίατρος παρακολουθεί καθημερινά τα νεογνά σε ένα θάλαμο νεογνών με 20 κουνάκια και 2 θερμοκοιτίδες προσδιορίζει τα επίπεδα χολερυθρίνης ορού και αντιμετωπίζει τους ικτέρους που χρήζουν φωτοθεραπείας.


Δραστηριότητες

  • Τακτικό εξωτερικό ιατρείο
    • επανέλεγχος νοσηλευομένων, συνταγογράφηση φαρμάκων ή παρακλινικών εξετάσεων, συμπλήρωση των Ατομικών Δελτίων Υγείας για το σχολείο
  • Τακτικό εξωτερικό εμβολίων
    • Τακτικός εμβολιασμός σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

Στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Νοσηλείας: 2382 350 291

Διευθυντής: 2382 350 280

Επιμελητές: 2382 350 265

email: paidiatriko@gng.gov.gr

Εξωτερικά Ιατρεία: 2382 350 621