Γενικά

Το Τμήμα βρίσκεται στον 4ο όροφο και διαθέτει ανεπτυγμένες 32 κλίνες.


Ιατρικό Προσωπικό

Ιατροί ΕΣΥ

Μπουτέλ Δημήτριος:  Παθολόγος, Εντατικολόγος, Διαβητολόγος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής

Στο Τμήμα είναι ανεπτυγμένο Ογκολογικό Ιατρείο με σύγχρονο εξοπλισμό.

Ρωμανίδου Ουρανία: Παθολογικής Ογκολογίας, Επιμελήτρια Β΄

Επιπλέον, στο τμήμα προβλέπονται 7 θέσεις ειδικευομένων και ο παρεχόμενος χρόνος ειδίκευσης είναι 2 έτη. Επίσης εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι ιατροί γενικής ιατρικής για το προβλεπόμενο για την ειδικότητά τους διάστημα.


Δραστηριότητες

  • Τακτικό εξωτερικό ιατρείο
    • Ιατρείο παθήσεων ρινός – παραρρινίων κόλπων – ανωτέρου αναπνευστικού λάρυγγα
  • Τακτικό εξωτερικό γαστρεντερολογικό ενδοσκοπικό ηπατολογικό ιατρείο με υπεύθυνο ιατρό γαστρεντερολόγο Σιγάλα Αλέξανδρο, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
  • Τακτικό εξωτερικό πνευμονολογικό ιατρείο με υπεύθυνο ιατρό πνευμονολόγο Αντωνιάδου Μαρία, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
  • Τακτικό εξωτερικό νευρολογικό ιατρείο, ηλεκτροεγκεφαλογραφικό ιατρείο με υπεύθυνο ιατρό την κα. Χαρίτου Ελεάνα, Επιμελήτρια Β΄.
  • Επιστημονική Δραστηριότητα
    • Συμμετοχή με επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά μαθήματα του Νοσοκομείου.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διευθυντής: 2382 350 450

Προϊστάμενος: 2382 350 461

Επιμελητές: 2382 350 455

email: pathologiko@gng.gov.gr

Εξωτερικά Ιατρεία: 2382 350 620