Γενικά

Το εργαστήριο βρίσκεται στο ισόγειο.


Ιατρικό Προσωπικό

Ιατροί ΕΣΥ

Διευθύντρια των εργαστηρίων: Μαρτασίδου Αικατερίνη, Μικροβιολόγος, Διευθύντρια

Παπαδόπουλος Γεώργιος, Μικροβιολόγος, Επιμελητής Α΄

Επικουρικό Προσωπικό

Ξέρρα Κωνσταντία, Μικροβιολόγος, Επιμελήτρια Β΄

Επιπλέον, στο εργαστήριο προβλέπονται 3 θέσεις ειδικευομένων και ο παρεχόμενος χρόνος ειδίκευσης είναι 2 έτη.


Αρμοδιότητες

  • Αιματολογικό: Πραγματοποιούνται εξετάσεις Γενικής Αίματος, ΤΚΕ, ΔΕΚ και έλεγχος πηκτικού μηχανισμού.
  • Βιοχημικό: Πραγματοποιούνται Βιοχημικές Εξετάσεις, εξετάσεις ΕΝΥ πλευριτικού και ασκητικού υγρού και από ουρολογικές εξετάσεις εκτελούνται VIDAL και Wright.
  • Ανοσολογικό: Εκτελούνται εξετάσεις θυροειδούς, αναιμίας και καρκινικοί δείκτες.
  • Καλλιέργειες: Εκτελούνται Καλλιέργειας ούρων, κοπράνων, αίματος και άλλων βιολογικών υγρών και δειγμάτων.
  • Τμήμα Ούρων και Παρασίτων: Πραγματοποιούνται Γενικής Ούρων, Mayer κοπράνων και Παρασιτολογική Κοπράνων.
  • Τακτικό εξωτερικό ιατρείο καθημερινά

Στοιχεία επικοινωνίας

Αποτελέσματα: 2382 350 338

Διευθυντής: 2382 350 661

Γρ. Ιατρών: 2382 350 660

email: mikrobiologiko@gng.gov.gr