Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4316/Β’30.12.2016, που αφορά στον τρόπο κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της λίστας χειρουργείου το Νοσοκομείο μας αναρτά στην ιστοσελίδα του τη λίστα χειρουργείου για όλες τις χειρουργικές κλινικές που λειτουργούν.

Στη λίστα καταχωρούνται τα εξής στοιχεία:

  1. Ο μοναδικός αριθμός που δίνεται στον ασθενή κατά την εγγραφή του για την ένταξή του στη λίστα.
  2. Το είδος του χειρουργείου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί και η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής.

ΚατηγορίαΕκτίμηση περιστατικώνΕκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
1Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμαΜέχρι 2 εβδομάδες
2Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα3-6 εβδομάδες
3Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη7-12 εβδομάδες
4Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη12-24 εβδομάδες
5Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη24 εβδομάδες και πάνω
  1. Η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς.
  2. Η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης.
  3. Η λίστα ανανεώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου αφού προηγουμένως ληφθούν υπόψη τα εκτελεσθέντα χειρουργεία.

Τα επείγοντα περιστατικά δεν εντάσσονται στην διαδικασία της λίστας χειρουργείου. Κάθε 15μερο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας πίνακας με τα διενεργηθέντα επείγοντα χειρουργεία.

Υπεύθυνος – Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής Χειρουργείου:

Θεόδωρος Τζούρος, Προϊστάμενος του τμήματος κίνησης Ασθενών

Τηλ. Επικοινωνίας: 2382 350 292

E-mail: surgery-list@gng.gov.gr

Ακολουθεί η Λίστα Χειρουργείων: