Το τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία.

Στην Ελλάδα, η σύσταση Κοινωνικών Υπηρεσιών στα Νοσοκομεία έγινε το 1956 με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Οι αρμοδιότητες της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο περιγράφονται στο Π.ΔΕ. 87/86 (ΦΕΚ 32/τ.α/27-0-86) εδάφιο παράγραφος 3 του άρθρου 10. Συγκεκριμένα το τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας έχει την ευθύνη και φροντίδα για την συμπαράσταση στους νοσηλευόμενους στο Νοσοκομείο για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα, την αναζήτηση και διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωη και γενικά φροντίζει για την αντιμετώπιση των Κοινωνικών αυτών προβλημάτων στο πλαίσιο της γενικότερης Κοινωνικής Πολιτικής της Πολιτείας.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί είναι αναπόσπαστο μέλος της ομάδας επαγγελματιών υγείας και βοηθούν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να βρουν λύσεις σε πολλά προβλήματα, σε δύσκολες καταστάσεις της ζωής, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τα προβλήματα εξαιτίας της ασθένειας ή των αλλαγών στην ζωή τους. Κατανοούν τις επιπτώσεις της ασθένειας και τις σχετικές προκλήσεις στη ζωή των ασθενών. Βοηθούν τους ανθρώπους να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην αντιμετώπιση οδυνηρών εμπειριών. Οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι εμπιστευτικές.

Το τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας, παρέχει επίσης εκπαίδευση σε φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Κομοτηνής.

Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού

Το αντικείμενο εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών στη χώρα μας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο με το Π.Δ. 50/89 όπου οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες αποβλέπουν:

 1. στην πρόληψη και θεραπεία των κοινωνικών προβλημάτων
 2. στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας ατόμων και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα με:
 • Διενέργεια κοινωνικής έρευνας, όπου κρίνεται απαραίτητη, του περιστατικού, της ομάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέμβασή του.
 • Διαμόρφωση διάγνωσης, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Ψυχοκοινωνική διαγνωστική εκτίμηση με βάση τα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά δεδομένα της κάθε περίπτωσης με στόχο την αποτελεσματικότερη παρέμβαση για αποκατάσταση.
 • Συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης ιατρο-κοινωνικών προβλημάτων, διερεύνηση ασφαλιστικής κάλυψης, παροχή πληροφόρησης για διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας, προνοιακές & ασφαλιστικές παροχές ή παροχές κοινωνικής φροντίδας.
 • Υποστήριξη ασθενών και των οικογενειών τους στη διάρκεια νοσηλείας.
 • Διασύνδεση με εθελοντική υπηρεσία υποστήριξης μοναχικών ασθενών που νοσηλεύονται.
 • Παρέμβαση σε επείγοντα περιστατικά, λήψη κοινωνικού ιστορικού, παροχή άμεσης πληροφόρησης.
 • Συνεργασία και διασύνδεση με άλλες δομές της κοινότητας (δημόσιοι ή εθελοντικοί φορείς).
 • Παραπομπές σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες ανά περίπτωση (Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων/Προγράμματα “Βοήθεια στο σπίτι για την Τρίτη ηλικία” / Κέντρα Αποκατάστασης/Κέντρα Απεξάρτησης/Εισαγγελία/Κέντρα Ημέρας Ψυχικά Ασθενών/Κέντρα στήριξης καρκινοπαθών & φορέων HIV) καθώς και δομές χρόνιων πασχόντων.

Ποιοι απευθύνονται

Στο τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας μπορούν να απευθύνονται άτομα – ασθενείς ή συγγενικά πρόσωπα που:

 • πάσχουν από ανίατες ασθένειες
 • είναι ανασφάλιστοι
 • έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας
 • αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας
 • πάσχουν από οξύ ή χρόνιο πρόβλημα υγείας
 • έχουν ανάγκη μετανοσοκομειακής φροντίδας
 • είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας – θύματα κακοποίησης
 • είναι πολιτικοί πρόσφυγες μετανάστες

Επικοινωνία

Η Κοινωνική Υπηρεσία βρίσκεται στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:00 – 15:00.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2382350340 & 2382350533