Γενικά

Το Τμήμα βρίσκεται στον 4ο όροφο και διαθέτει ανεπτυγμένες 14 κλίνες.

Μονάδα Εμφραγμάτων

Στο Τμήμα βρίσκεται η Μονάδα Εμφραγμάτων η οποία διαθέτει 6 κλίνες.


Ιατρικό Προσωπικό

Ιατροί ΕΣΥ

Σακαλλέρου Σεβαστή, Καρδιολόγος, Διευθύντρια

Αλμπανίδης Γεώργιος, Καρδιολόγος, Διευθυντής

Δικόφτσης Απόστολος, Καρδιολόγος, Διευθυντής

Δαμβοπούλου Ευθαλία, Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α΄

Μάτα Αναστασία, Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β’

Επιπλέον, στο τμήμα προβλέπονται 3 θέσεις ειδικευομένων και ο παρεχόμενος χρόνος ειδίκευσης είναι 2 έτη.


Δραστηριότητες

  • Παρακλινική διερεύνηση των ασθενών
    • Εργαστήριο Εργομετρίας (Δοκιμασία κοπώσεως) και
    • Εργαστήριο Υπερηχογραφίας
  • Τακτικό εξωτερικό ιατρείο
    • επανέλεγχος νοσηλευομένων, συνταγογράφηση φαρμάκων ή παρακλινικών εξετάσεων

Στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Νοσηλείας: 2382 350 491

Διευθυντής: 2382 350 480

Επιμελητές: 2382 350 482

email: kardiologiko@gng.gov.gr

Εξωτερικά Ιατρεία: 2382 350 624