ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Το Εργαστήριο Ύπνου (ΕΥ) συστάθηκε μετά από θετική εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου και απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης (απόσπασμα πρακτικού 12/1.6.2009) του Νοσοκομείου μας. Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση, το ΕΥ είναι ενταγμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ. Νοσοκομείου Γιαννιτσών.

Χώροι

Ο χώρος του Εργαστηρίου Ύπνου περιλαμβάνει τρείς μονόκλινους θαλάμους και ένα άλλο δωμάτιο (κέντρο ελέγχου), όπου είναι εγκατεστημένοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους μεταφέρονται οι καταγραφές των πολυσωματοκαταγραφικών μελετών ύπνου. Διενεργούνται δυο-τρεις περίπου μελέτες ύπνου ανά εβδομάδα, από τις 22.00 μέχρι 7.00.

Υπάρχει δυνατότητα για πλήρεις πολυσωματοκαταγραφικές μελέτες ύπνου (με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα δυο ή τριών απαγωγών, οφθαλμογράφημα, ηλεκτρομυογράφημα, ροή αέρα, κινήσεις θώρακος και κοιλίας, θέση σώματος, κινήσεις θώρακος, σφυγμική οξυμετρία, ηλεκτοκαρδιογράφημα.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται, αναλύονται και ανακοινώνονται τα πορίσματά τους υπό την επιστημονική ευθύνη της κα Αντωνιάδου Μαρίας, ενώ σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης υπάρχει κάλυψη από το ιατρικό προσωπικό της ΜΕΘ.

Η οργάνωση, ο εξοπλισμός και η λειτουργία του Εργαστηρίου γίνονται με βάση τις οδηγίες/προδιαγραφές που εξέδωσε η Ελληνική εταιρεία Έρευνας του Ύπνου και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.

Αντικείμενο

Ο κύριος σκοπός του ΕΥ είναι η διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση των ασθενών με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο, όπως είναι η το σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών στον ύπνο (ΣΑΑΥ), το σύνδρομο παχυσαρκίας -υποαερισμού, η περιοδικής αναπνοής τύπου Cheyne-Stokes σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια κ.α

Επίσης στο εργαστήριο μελετώνται ασθενείς με περιοριστικού τύπου πνευμονοπάθειες (κυφοσκολίωση, μετά από Tbc), με πολύ σοβαρή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια με σκοπό την εφαρμογή μη Επεμβατικού μηχανικού αερισμού στο σπίτι, καθώς και με νευρολογικά και νευρομυικά νοσήματα ( νόσος Parkinson, πλάγια αμυατροφική σκλήρυνση, σκλήρυνση κατά πλάκας κα).

Οι ασθενείς με τις παραπάνω διαταραχές συνήθως παραπονιούνται για έντονο ροχαλητό, διακοπές της αναπνοής στον ύπνο, ημερήσια υπνηλία ή /και κόπωση , μη αναζωογονητικό ύπνο, πρωινή κεφαλαλγία, αδυναμία συγκέντρωσης και μνήμης. Ιδιαίτερα στους επαγγελματίες οδηγούς το πρόβλημα παίρνει και κοινωνικές διαστάσεις εξ αιτίας του γεγονότος ότι αρκετές φορές γίνονται πρόξενοι τροχαίων ατυχημάτων.

Στο ΕΥ του Γ. Νοσοκομείου Γιαννιτσών πραγματοποιούνται κάθε χρόνο περίπου 160-180 πολυκαταγραφικές μελέτες ύπνου.

Σκοπιμότητα

   Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία, το σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών (ΣΑΑΥ) στον ύπνο εμφανίζεται με συχνότητα 3-7% στο γενικό πληθυσμό, με συνεχώς αυξανόμενη τάση. Εκτός από τη παχυσαρκία επιβαρυντικοί παράγοντες αποτελούν η ηλικία, η εμμηνόπαυση, οι ανατομικές παραλλαγές του γναθοπροσωρικού κρανίου (μικρογναθία, οπισθογναθία κα), το οικογειακό ιστορικό, το κάπνισμα και το αλκοόλ. Έχει αποδειχτεί επίσης ότι το ΣΑΑΥ αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την αρτηριακή υπέρταση, τα καρδιαγγειακά νοσήματα (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακά εγκεφαλικά) και το σακχαρώδη διαβήτη.

Με δεδομένο ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν τη μάστιγα της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας και η παχυσαρκία τείνει να λάβει διαστάσεις επιδημίας, γίνεται κατανοητή η μεγάλη σημασία που έχει η διάγνωση κατά πρώτον και η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κατά δεύτερον των ασθενών που παρουσιάζουν διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο.

Οφέλη

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία του παραπάνω Εργαστηρίου είναι:

1.   Η πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των ασθενών με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο

2.   Η αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας στην ευρύτερη περιοχή (Νομός Πέλλης και περιοχές γειτονικών   νομών), η οποία καλύπτει υγειονομικά πληθυσμό, κυρίως αγροτικό, πάνω από 180.000 περίπου κατοίκων . Να σημειωθεί ότι δεν λειτουργεί άλλο Εργαστήριο Ύπνου σε δημόσιο Νοσοκομείο στους Νομούς Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας, Φλώρινας , Κοζάνης και Καστοριάς.

3.   Η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Νοσοκομείου μας με τη διευκόλυνση που παρέχεται στους ασθενείς, οι οποίοι πλέον εξυπηρετούνται στο τόπο διαμονής τους και δε χρειάζεται να μετακινηθούν στη Θεσσαλονίκη.

4.   Η ενίσχυση της ιατρικής βοήθειας σε πληθυσμιακές ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι επαγγελματίες οδηγοί βαρέων οχημάτων.

5. Η αύξηση των εσόδων του Νοσοκομείου. Η κάθε εξέταση κοστολογείται 200 περίπου ευρώ και καλύπτεται από το Ταμείο των ασθενών.

6. Η ενίσχυση της εκπαίδευσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην Ιατρική του ύπνου

7. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, (ΩΡΛ, Νευρολόγοι, Ψυχίατροι, Καρδιολόγοι, Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί, Αναισθησιολόγοι), καθώς και του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των διαφόρων δομών υγείας.

Τηλέφωνο για ραντεβού 2382350555, 2382350556