Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας

  1. Πρόεδρος: Δόντσος Χρήστος, Διοικητής στο Γ.Ν.Πέλλας
  2. Αντιπρόεδρος: Λόγγος Ευάγγελος Αναπληρωτής Διοικητής στο Γ.Ν.Πέλλας με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ».
  3. Τακτικό Μέλος: Ματζηρίδης Ανέστης, Ιατρός Καρδιολόγος.
  4. Τακτικό Μέλος: Γιάνκος Ανδρέας, Φυσιοθεραπευτής με αναπληρωτή του τον Μαντοκούδη Δημήτριο, Γεωπόνο.
  5. Τακτικό Μέλος: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Ιατρός με αναπληρώτρια την Τσεσμετζίδου Σοφία, Καθηγήτρια Φυσικής.
  6. Τακτικό Αιρετό Μέλος: Ανδρεάδης Ευστάθιος, Διευθυντής Χειρουργικής, κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. που υπηρετεί στο Γ.Ν.Πέλλας.
  7. Τακτικό Αιρετό Μέλος: Τερζόγλου Ζαχάρω, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού που υπηρετεί στο Γ.Ν.Πέλλας με αναπληρώτρια την Κατσικά Ελένη, ΤΕ Νοσηλευτικής που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα.
  8. Τακτικό Μέλος: Κουτσός Γεώργιος, Συντονιστής Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής, κλαδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Πέλλας (Αποκεντρωμένη Μονάδα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ») με αναπληρωτή του τον Μακρίδη Παντελή, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογίας, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Πέλλας (Οργανική Μονάδα της έδρας ΕΔΕΣΣΑ).
  9. Τακτικό Μέλος: Μπαδινάκης Ιωάννης, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Πέλλας (Οργανική Μονάδα της έδρας ΕΔΕΣΣΑ), με αναπληρώτρια την Ντιούδη Παγώνα, ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν.Πέλλας (Αποκεντρωμένη Μονάδα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»).

Γραμματέας: Παρίσου Στρατηγούλα με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Μυροφόρα