Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας βρίσκεται στον 1ο όροφο και είναι υπεύθυνο για: Προϊστάμενος Τμήματος: Τσιμερίκας Γεώργιος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τηλ. επικοινωνίας: 2382350243 & e-mail: biomed@gng.gov.gr

Τμήμα Τεχνικού

Το Τμήμα Τεχνικού:  α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους […]