Σας ενημερώνουμε ότι η παρακάτω φόρμα επικοινωνίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Για το σκοπό αυτό επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2382 350 555 & 2382 350 556.