Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Διοίκησης του Γ.Ν. Πέλλας – Νοσοκομειακής Μονάδας Γιαννιτσών, της Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να πληρωθούν οι ανάγκες σε μόνιμες θέσεις Ιατρικού και λοιπού προσωπικού, έχουν εξασφαλισθεί:

 • Η ολοκλήρωση διαδικασιών και η επικείμενη πρόσληψη πέντε (5) μονίμων Ιατρών:
 • Δύο (2) ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας
 • Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας
 • Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Ορθοπαιδικής
 • Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικήs
 • Η τοποθέτηση στην Ν.Μ. Γιαννιτσών, σαράντα τεσσάρων (44) υπαλλήλων λοιπού επικουρικού προσωπικού των παρακάτω ειδικοτήτων:
 • Δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
 • Δεκατριών (13) υπαλλήλων ΤΕ Νοσηλευτικής
 • Εννέα (9) υπαλλήλων ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

(5 Βοηθών Θαλάμου και 4 Μεταφορέων Ασθενών)

 • Τριών (3) υπαλλήλων ΔΕ Εμφανιστών χειριστών
 • Δύο (2) υπαλλήλων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • Ενός (1) υπαλλήλου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Ενός (1) υπαλλήλου ΤΕ Πληροφορικής
 • Ενός (1) υπαλλήλου ΥΕ Τραπεζοκόμων
 • Η παράταση των συμβάσεων των είκοσι δύο (22) υπαλλήλων ωφελουμένων του ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ στον Τομέα της Υγείας με τις εξής ειδικότητες:
 • Πέντε (5) υπαλλήλων ΤΕ Νοσηλευτικής
 • Έξι (6) υπαλλήλων ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
 • Οκτώ (8) υπαλλήλων ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

(2 Βοηθών Θαλάμου και 6 Μεταφορέων Ασθενών)

 • Δύο (2) υπαλλήλων ΔΕ Τεχνικού
 • Ενός (1) υπαλλήλου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
 • Η προκήρυξη εντός του έτους δύο (2) ακόμη θέσεων μόνιμου Ιατρικού προσωπικού:
 • Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής
 • Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν έμπρακτα την διαρκή προσπάθεια που καταβάλλεται για την επαρκή στελέχωση των Μονάδων Υγείας.

Η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου Γιαννιτσών μέσα σε ένα πρωτόγνωρο, σε παγκόσμιο επίπεδο, δυσχερές περιβάλλον και ενάντια πολλές φορές σε ένα κλίμα έντονης παραπληροφόρησης και προκαταλήψεων συνεχίζει να  παρέχειυψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

                                                                                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                             του Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

                                                                                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΓΟΣ