Το Νοσοκομείο μας εφημερεύει κάθε μέρα.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 18-09-2023