Τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου Γιαννιτσών για τις κάτωθι κατηγορίες τους είναι τα εξής:

  1. Ιατρών ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή, την κα Θεοδώρα Γεωργιάδου, Διευθύντρια Ανασθησιολογικού Τμήματος.
  2. Ιατρών ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή, τον κ. Δημήτριο Μπουτέλ Διευθυντή ειδικότητας Παθολογίας και
  3. Ιατρών ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή, τον κ.Απόστολο Δικόφτση, Διευθυντή ειδικότητας Καρδιολογίας (Τ.Ε.Π), ως μοναδικές υποψηφιότητες (των κατηγοριών 2 & 3)
  4. Ιατρών ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Α΄ την κα Αικατερίνη-Μαρία Βασιλείου, Επιμελήτρια Α΄ ειδικότητας Παθολογίας, ως μοναδική υποψηφιότητα.
  5. Ιατρών ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β΄ τον κ.Βασίλειο Παπαδόπουλο, Επιμελητή Β΄ Αιματολογίας, ως μοναδική υποψηφιότητα.
  6. Επιστήμονες μη Ιατροί της Ιατρικής Υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ, την κα Ζωή ΜπόλλαΠΕ Φαρμακοποιών με βαθμό Διευθύντριας, ως η μοναδική υπάλληλος στην κατηγορία αυτή.
  7. Επιστήμονες μη Ιατροί της Ιατρικής Υπ. κατηγορίας ΤΕ, την κα Μιχαηλίδου Αγνή Παρασκευάστρια ΤΕ, Προϊσταμένη Παραϊατρικών Εργαστηρίων, ως μοναδική υποψηφιότητα.
  8. Ειδικευόμενοι Ιατροί τον κ.Πρόδρομο Καρυπιάδη, ειδικευόμενο Ιατρό Παθολογίας, ως μοναδική υποψηφιότητα.
  9. Νοσηλευτή ΠΕ, με βαθμό Α ΄ ελλείψει αυτού Νοσηλευτή ΤΕ ή Μαία ή Επισκέπτρια Υγείας με βαθμό Α ΄ την κα Φωτεινή Χελβατζόγλου Νοσηλεύτρια ΠΕ με βαθμό Α΄ ως μοναδική υποψηφιότητα.

Το Ε.Σ. είναι 9μελές και η Θητεία του είναι διετής.

Γραμματέας του Ε.Σ. ορίζεται ο κ. Χρήστος Τίκος, διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.