Απόφαση Διοικητή Ανακοίνωσης – Προκήρυξης διεξαγωγής εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων μονίμων υπαλλήλων, των υπαλλήλων ΙΔΑΧ και ειδικευομένων ιατρών στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΓΝ Πέλλας, για το χρονικό διάστημα 01.01.2025 μέχρι και 31.12.2026

Πίνακες Εκλογέων του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ