Με τον όρο “ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ” εννοούμε τη χορήγηση αίματος με τη μετάγγιση και κατ’ επέκταση την όλη οργάνωση που ασχολείται με τη λήψη, συντήρηση και διάθεση του αίματος και των παραγώγων του. 

Στην είσοδο της αιμοδοσίας υπάρχει το έντυπο του Ιστορικού του αιμοδότη το οποίο καλείται να συμπληρώσει ο αιμοδότης.

Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.


Η Αιμοδοσία μέσα από τα μάτια των παιδιών